เราเป็นเรือของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอ่าวนางที่รวมตัวกันเพื่อประกอบการ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นงานของชาวบ้านผู้คนในท้องถิ่น ( มิใช่ของนายทุนหรือนักธุรกิจซึ่งหวังเพียงผลประโยชน์และผลกำใรเพียงอย่างเดียว ) โดยเราเน้น คุณภาพและความประทับใจของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญค่ะ

โดยจุดเด่นของเราคือ ทั้งหมดในบรรดาสมาชิกของเราเป็นเป็นบุคคลในท้องถิ่น ชาวบ้านในตำบลอ่าวนาง ซึ่งเคยประกอบอาชีพ การประมง มาก่อนทำไห้เรามีประสบการณ์ในการนำเที่ยวในท้องที่นี้เป็นอย่างดี รู้ลึก รู้จริง ในเรื่องของเกาะแก่งต่างๆ โดยเฉพาะ  ทะเลแหวก เวลาการ ขึ้น - ลง ของน้ำในแต่ละวันคือเราสามารถรู้ได้ว่า ทะเลจะแหวกและสวยที่สุดตอนใหน รวมทั้งสถานที่ ดำน้ำดูปะการัง และ ฝูงปลา อันมากมายหลากหลายสายพันธ์ประกอบกับองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในทะเล คลื่น ลม ฝน ฟ้า อากาศ ซึ่งจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการท่องเที่ยวทางทะเล ด้วยประสบการณ์อันยาวนานนับสิบกว่าปีที่สะสมมา เดินทางท่องเที่ยวไปกับเราท่านจะมีความรู้สึก อุ่นใจ และ ปลอดภัยอย่างเต็มที่ค่ะ

   

 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และ ยกระดับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมทุกๆด้านในการให้บริการ เช่น เข้าร่วมลงนามปฏิญญาการท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สู่ความยั่งยืน ร่วมกับ อบต อ่าวนาง และจังหวัดกระบี่ ทำความสะอาด Big greeningday และโครงการรณรงค์ รักษาสิ่งแวดล้อมตำบลอ่าวนาง 

              

 

 บรรดาผู้ใหญ่ท่านผู้มีเกียรติของจังหวัดกระบี่ให้เกียรติเข้าร่วมผูกผ้าเรือหัวโทงกันอย่างพร้อมเพรียง เช่น ผุ็ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธาน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายก อบจ กระบี่ และ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 บริการของเราประกอบด้วยเรือหางยาวมากมาย ไห้เช่าแบบเหมาลำสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัว รักอิสระ เที่ยวกับครอบครัว เพื่อน  ฝูง หรือคนที่เรารัก บริการแบบตามใจนักท่องเที่ยว พร้อมตอนใหนก็ออกได้ กลับตอนใหนก็ได้แล้วแต่ตกลงกันค่ะ 

   

 

  ต้อนรับด้วยจิตร ดูแลอย่างมิตรไมรตรี บริการดุจแขกพิเศษ รับรองด้วยคุณภาพ มีมาตรฐานและเป็นธรรม 

               

Visitors: 49,993